Kør store flow gennem tiltrotatoren

Kræver dine redskaber et højt flow, kan du vælge HFS, en højflowsvivel, der gør, at du kan køre funktionerne direkte gennem tiltrotatoren. Så får du ubegrænset rotation af dine redskaber og undgår separat slangeføring til redskabet.

HFS kan håndtere et flow på op til 200 liter/min og maks. 300 bar med meget lavt trykfald. Svivlen anvender kanalerne i redskabsfæstet på undersiden af tiltrotatoren. Dette eliminerer brugen af slange, hvilket reducerer risikoen for lækage og minimerer behovet for vedligeholdelse.

HFS gør det muligt at bruge flere typer hydrauliske redskaber, for eksempel fejevalse, jordstamper, skæreenhed osv.

 

Læs om ICS's smarte funktioner nedenfor.

SecureLock™ - tryg med sikkerhedslås

Med sikkerhedslåsen SecureLock™ kan du være sikker på, at du tilkobler dit redskab korrekt fra starten, og at redskabet altid er sikkert koblet til. 

Læs mere

RPS - Korrekt position i alle tilstande

Korrekt position i alle tilstande. Kan integreres med dit gravesystem for at få unik præcision og maksimere din effektivitet.

Læs mere

Rystefunktion - spred materialet automatisk

Rystefunktionen er en smart justerbar løsning, der hjælper dig med hurtigt og effektivt at sprede materialet. 

Læs mere

Hjul- og sporstyring via joystick

Med hjul- eller sporstyring kan du manøvrere gravemaskinen med samme håndtag som til gravning og styring af din tiltrotator fra Rototilt.

Læs mere

Elsvivel - brug flere avancerede redskaber

Med elsvivel får du mulighed for at styre ventiler på dit redskab i dit tiltrotatorsystem. Så bliver det let at bruge endnu mere avancerede redskaber.

Læs mere

HFS - når der kræves store flow

Med vores højflowsvivel opnås endnu større fleksibilitet ved kørsel af flowkrævende redskaber. Desuden er der mulighed for at kombinere med elsvivel.

Læs mere

HFC – højt flow og tiltrotator – samtidigt

Med den patenterede High Flow Controller (HFC) kan du køre et højflowkrævende redskab sammen med en tiltrotator på en enkelt kreds til hammerhydraulik.

Læs mere

Sensorer - giver mulighed for flere smarte funktioner

Med indbyggede sensorer får du adgang til endnu flere funktioner. Startposition og automatisk kalibrering af hydraulikflowet er to af dem.

Læs mere

Installation – enkel og let med automatisk kalibrering

For yderligere at forbedre tiltrotatorens ydeevne har vi udviklet et automatisk kalibrerende system, der gør, at tiltrotatoren optimeres i forhold til maskinens hydraulik.

Førerindstillinger – skift let mellem unikke førerindstillinger

Håndtagene har plads til fire unikke førerindstillinger, som du let kan skifte mellem. Med et tryk på en knap kan hydraulik- og håndtagsfunktioner tilpasses.

Skærm – tydelig, enkel med robuste knapper

Håndter det hele enkelt med en skærm til både styresystem og lynkobling. En enkel og visuel menu guider dig gennem menuvalgene.

Joysticks - lettere styring i én enkelt bevægelse

Ergonomisk designede håndtag giver dig mulighed for i én enkelt gravebevægelse at styre tiltning, rotation og enhver ekstra funktion.

Læs mere