Karriere

For å kunne bli verdensledende i vår bransje, kreves det stor bredde av yrker og kompetanse, men også spisskompetanse.  

Hos oss finner du alle yrkeskategoriene som trengs for å følge produktene fra utvikling til leveranse. Det at vi har samlet ressursene i Vindeln, ser vi på som en stor styrke da nærheten og muligheten til å lære av hverandre og til å utvikle seg og komme med nye ideer, øker når alle er på et sted.

Vi arbeider etter en tydelig filosofi der det å oppnå kontinuerlige forbedringer er en del av hverdagen. Vi mener det er viktig at vi holder filosofien levende og gjennomfører derfor regelmessige kurs på området.

Å ha medarbeidere som ønsker å utvikle seg og bidra til virksomhetens utvikling, er avgjørende for å kunne beholde posisjonen vi har i markedet.

Det gjør at vi oppnår en åpen og ærlig kommunikasjon mellom medarbeiderne og lederne, samt et klima der vi ser og tar vare på hverandres kompetanse og sterke sider.

Jobbe med oss

Vi tror og satser på fremtiden! Internasjonale forretninger, rask teknologisk utvikling samt datterselskaper i andre land stiller stadig høyere krav til utdanningsnivå og språkkunnskaper.
Vi tror på fremtiden – gjør du?

Les mer

Leadership by choice

Med vår nye teknologiske plattform – Rototilt® R – introduserer vi en helt ny måte å kjøpe tiltrotator på. Om noen år vil dette trolig være en selvfølge i bransjen. Men vi har besluttet å gi våre kunder et forsprang ved å tilby denne valgfriheten allerede i dag.

Les mer om Rototilt R

Rototilt® er et selvsagt valg

"Vi har maskiner mellom 5 og 23 tonn og har hatt Rototilt® siden begynnelsen av 90-tallet. Vi har følt oss trygge med Rototilt; support, service og produkter – alt har fungert klokkerent. Så for oss finnes det ingen alternativer. Og det at man nå kan bygge sin Rototilt® akkurat som man vil ha den, passer oss perfekt."

Robert Carlson, Br. Carlsons Entreprenad