Compactor C65

Rototilts markvibratorer forenkler komprimering og stabilisering i grøfter, skråninger og ujevne underlag. Dessuten elimineres risikoen for personskader da ingen trenger å oppholde seg i arbeidsområdet. Rototilts maskinmonterte markvibratorer tåler høye mottrykk på returledningen og er optimaliserte for å brukes sammen med våre tiltrotatorer.

Rototilts satsing på å maksimere entreprenørens produktivitet og redusere de totale eierkostnadene fortsetter: Med Rototilts program av markvibratorer lanserer selskapet en unik kombinasjon av effektivitet och sikkerhet for arbeid i grøfter, skråninger og på hellende eller ujevne underlag.

Ved å utstyre maskinen og tiltrotatoren med en markvibrator kan entreprenøren gjøre oppdraget både raskere og med færre folk. Fordi man ikke trenger ekstra personell eller utstyr ved arbeid i grøfter eller skråninger, eliminerer man også faren for personskader. Det gjør også at du sparer tid og penger på å grave ut og fylle tilbake igjen.

I tillegg til jobber i grøfter og skråninger er Rototilts markvibratorer en svært effektiv løsning også på ”klebrige” eller ujevne underlag. Det er egentlig bare på store flater helt uten skråninger at en tradisjonell trommel kan måle seg med Rototilts markvibratorer. Ved kjøring på grovt material fungerer den gravemaskinmonterte markvibratoren betydelig bedre og håndterer større steiner mer smidig.


Tekniske data

Min. maskinvekt 20000 kg 20000 kg
Max. maskinvekt 30000 kg 30000 kg
Vibrasjonskraft 6500 kg 6500 kg
Vibrasjonsfrekvens 33 Hz 33 Hz
Vekt 475 kg 475 kg
Lengde 1040 mm 1040 mm
Bredde 750 mm 750 mm
Høyde 750 mm 750 mm
Rek. Arbeidstrykk 150 bar 150 bar
Min. hydraulikkflyt 70 l/min 70 l/min
Maks hydraulikkflyt 250 l/min 250 l/min
Maks trykkbelastning 250 bar 250 bar
Redskapsfeste QC60-4, S60, S70, S80, S2, S1, QC70, QC70-55, QC65, QC60-5, QC80, Universal QC60-4, S60, S70, S80, S2, S1, QC70, QC70-55, QC65, QC60-5, QC80, Universal

Målspesifikasjon


Produktene på bildene kan ha ekstra tilbehør og funksjoner. Tekniske data og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon og utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller mønster uten ytterligere forvarsel. Med forbehold om faktafeil. Produktprogrammer og utstyrsstandarder kan variere fra land til land. Kontakt nærmeste salgskontor for mer informasjon om produktspesifikasjoner, lokale tilpasninger og spesialutstyr.