Redskaper

Vårt mål er hele tiden å kombinere lydhør produktutvikling med forståelse for kundens virksomhet. Det handler om å kunne se produktivitet i et helhetsperspektiv – å skape bærekraftig lønnsomhet for entreprenører, OEM-kunder og forhandlere.

Derfor ser vi våre produkter som deler i et samvirkende system der vi sammen med samarbeidspartnerne optimerer hvert ledd i kjeden. Vi tror på det gode samarbeidet og det smarte samspillet:

Riktig maskin

Riktig maskin er selvsagt en viktig forutsetning. Gjennom et samarbeid med maskinbransjens ledende aktører kan Rototilt tidlig tilfredsstille nye markedskrav og bygge videre på erfaringer, innovasjoner og innsikter.

Riktig styresystem

Riktig styresystem gir deg både full kontroll og fingerspissfølelse. Styresystemet gir deg en rekke funksjoner som gjør maskinen mer brukervennlig og mer effektiv.

Riktig tiltrotator

En riktig utstyrt tiltrotator gjør at maskinen gjøres om til en komplett redskapsbærer og at du kan jobbe smartere, raskere og sikrere.

Riktig redskap

Vi tilbyr optimaliserte skuffer og andre redskaper som trengs til alle standardoppdrag. Men også høyproduktive gripemoduler, sorterings- og multigriper samt optimaliserte spesialredskaper som åpner døren til helt nye oppdrag og bruksområder.