Precision, engagemang och mervärde

Vi är noga med att hålla det vi lovar, och lovar inte mer än det vi kan hålla. Med denna princip för ögonen har vi sammanfattat vårt löfte till marknaden med tre ord:

Precision:

Världsledande teknik av högsta kvalitet.

Engagemang:

Vi förstår kundens egen affär och är en lyhörd och effektiv problemlösare.

Mervärde:

Våra produkter ger den bästa totalekonomin och nya affärsmöjligheter för kunden.

Det tredubbla kundperspektivet

Vårt mål alltsedan starten för snart 40 år sedan, är att hjälpa våra kunder – entreprenörer, förare och OEM-tillverkare – till ökad effektivitet och lönsamhet. Det gör vi genom att kombinera lyhörd produktutveckling med förståelsen för kundens affärer; vad som maximerar produktivitet och minimerar risk och kostnader.

 

Återförsäljare och service

Snabb service och minimala stillestånd är en förutsättning i branschen. 

Hitta din närmaste återförsäljare eller serviceverkstad.

Filosofi

 Vi lägger stor vikt vid att Rototilt ska vara en arbetsplats som verkar för trivsel och personlig utveckling.

Läs mer här