En äkta tiltrotator är oljefylld

Framgångsrik produktutveckling förutsätter gedigna kunskaper. En av hemligheterna bakom företagets utveckling är Rototilts världsunika testlabb som används för att utvärdera nya tekniska idéer. Tack vare den är vi långt fram inom vetenskapen om ytor i glidande kontakt, eller tribologi.

Olja har speciella egenskaper som är gynnsamma för en tiltrotator. En snäckväxel har stor andel glidning i kuggkontakten, vilket leder till friktionsvärme. Den friktionsvärmen kyls bort med hjälp av oljan till hela rotorkroppen, vilket inte fungerar med fett.

- Det gick fort för oss att konstatera att det var oljesmörjning som gällde. En rototkropp är trots allt en växellåda och i en växellåda har man olja, säger Niklas Bjuhr, Teknisk chef Rototilt.

Se Niklas Bjuhr förklara fördelarna med ett oljefyllt rotorhus.

Olja minskar slitage

Du som ägare till en tiltrotator från Rototilt® ska byta olja var 500 h eller en gång per år.

- Det är viktigt för att bli av med nötningspartiklar. Genom att tömma ur oljan och fylla på med ny minskar slitaget avsevärt, säger forskningschef Richard Larker.

Richard Larker om fördelarna med olja

Behov av höga flöden eller extra elektronik?

Med vårt modultänk kan du välja sviveltyp. För högflödeskrävande redskap kan vi erbjuda dig en högflödessvivel med upp till 200 l/min vid 300 bar (beroende på din maskintyp). 

Läs mer här