Vårt ledningssystem

Vårt arbete med kvalitet, arbetsmiljö och miljö bygger på ett långsiktigt och hållbart perspektiv, där engagemang, systematik och delaktighet från alla medarbetare och i alla led är avgörande.

Vi på Rototilt lovar våra kunder Precision, Engagemang och Mervärde. För att kunna leverera våra kundlöften använder vi oss av företagets gemensamma värdegrund, våra vägledande principer Rätt från mig, Ständiga förbättringar och Långsiktighet samt att vi följer lagstiftning och övriga intressenters krav. I vårt ledningssystem, som är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001, har vi samlat våra processer, policys och mål. 

 
Ta del av vår kvalitetspolicymiljöpolicy och arbetsmiljöpolicy på webben.

Ta del av våra certifikat på webben.

Vår filosofi

Rototilts filosofi sätter medarbetaren i centrum. Vårt sätt att arbeta har gett oss en bättre arbetsmiljö och bidrar till vår framgång på marknaden. Dessutom har vi blivit uppmärksammade och tilldelade priser för vårt jämställdshets- och arbetsmiljöarbete.

Läs mer om vår filosofi

Rätt produkt till din grävmaskin

Vilken Rototilt® ska jag ha? Vilka redskap finns till min grävmaskin? Använd vår guide för att hitta rätt.

Alla produkter

Vilken RAL-kod har min tiltrotator från Rototilt?