VA-arbejde

Med Rototilt åbnes muligheder for at kombinere flere forskellige arbejdsfaser. Nemt og sikkert kan der skiftes mellem forskellige tilkoblinger, og hele opgaven kan udføres uden unødvendige flytninger, selv hvis der er trang plads.

Rendegravearbejde

Præcision. Ved anlægning eller justering af grøfter kan skovlen vippes og roteres for at få den korrekte position i grøften

Rørlægning

Fleksibilitet. Hvis der er trang plads, f.eks. inde i en boligblok, kan gravemaskinen fra samme position grave ud, placere og dække vand- og afløbsrør. Hvis et rør skal udskiftes, kommer en tiltrotator med kabelskovl frem til røret for at dække af.

Sætte brønde

Alsidighed. En gravemaskine med tiltrotator kan udføre alt arbejdet med brøndsætning – grave ud, placere brønd og genoprette

Genopretning

Alsidighed. Udjævn og slutjuster efter et indgreb, og udfør f.eks. asfaltering. Med en jordvibrator kan overfladen forberedes yderligere.