Termordliste

Redskab, gravemaskineredskab – Alle de "værktøjer", en gravemaskine kan anvende. F.eks. skovle, grabber, pladevibratorer, buskryddere, hydraulikhammere m.m.

Fæste eller fæstesystem – Der er både monteringsbeslag (øverste del på tiltrotatoren, mod gravemaskinearmen) og redskabsfæste (nederste del på tiltrotatoren, mod redskabet). Fæstet findes i forskellige versioner og "fabrikater" og kan være S-standard (S30, S40, S45, S50, S60 S70, S80), Bofors-fæste (S1 eller S2), pin-grabber (som opsamler redskaber, der er beregnet til at blive monteret direkte på gravemaskinens arm) og flere andre fæster.

Maskinfæste – Sidder på maskinens gravearm og gør det muligt for føreren hydraulisk eller mekanisk at skifte mellem forskellige redskaber. Et maskinfæste bruger et bestemt fæstesystem og kan samle redskaber op, som netop har det fæste.

Monteringsbeslag – Hvor gravemaskinearmen kobles til tiltrotatoren. Sidder på oversiden af tiltrotatoren. Kan være koblet direkte på maskinen eller på et maskinfæste, som bruger et bestemt fæstesystem. 

Redskabsfæste – Er et fæste, der sidder under tiltrotatoren – beregnet til at anvende et gravemaskineredskab, der har et tilsvarende fæstesystem.

SecureLock™  – Er en funktion og en sikkerhedslås til at koble et redskab sikkert til redskabsfæstet. Funktionen sender bekræftelse til gravemaskineføreren, om at redskabet er korrekt tilkoblet. SecureLock™ opfylder alle gældende sikkerhedskrav og en kommende ISO-standard, der har til formål at forhindre ulykker, som opstår på grund af tabte redskaber. SecureLock™ arbejder sammen med styresystemet ICS og kombinerer mekaniske og elektroniske funktioner med klare lydsignaler og en kontinuerlig overvågning.

ICS - Rototilts Innovative Control System er markedets mest brugervenlige proportionale styresystem. I ICS er hver funktion og hver komponent særligt udviklet for at maksimere fordelene ved din Rototilt®, samtidig med at du kan vælge hvilke funktioner du ønsker i styresystemet.

ISO-standard - ISO er en fælles organisation for de nationale standardiseringsorganisationer i 157 lande. Den primære opgave for ISO er at udarbejde standarder til industrien for at fremme udvikling og fremstilling af produkter og tjenester med henblik på at lette handelen med disse.

LHV – Rototilts lastholderventil er en sikkerhedsfunktion, der skal sikre, at man ikke taber nogen last, hvis der skulle opstå et slangebrud eller fald i hydrauliktrykket. Det giver både en sikker arbejdssituation omkring gravemaskinen og modvirker skader på selve lasten.

ILS – Rototilts Innovative Lubrication System muliggør centralsmøring af tiltrotatoren. ILS-pakken består af en robust fordelingsblok og slanger, der sluttes til tiltrotatorens forskellige smørepunkter. Blokken kan tilsluttes til gravemaskinens centralsmøring og derefter hurtigt fordele fedtet i den rette mængde, eller du kan manuelt smøre alle tiltrotatorens smøresteder fra to punkter.

Svirvel – En roterende grænseflade, der gør, at hydraulikolie kan transporteres mellem gravemaskinen og redskabet, uden at nogen af tiltrotatorens funktioner reduceres eller elimineres. Svirvlen er direkte monteret på redskabsfæstet for at minimere risikoen for lækage, minimere trykfald og øge flow-kapaciteten.

HFS – High-flow-svirvel er en svirvel, som kan modstå højere tryk og flows, hele 200 liter/min. ved 300 bar, hvilket tillader brug af flere typer hydrauliske værktøjer.

TLE – Tilt-Lås-Extra, retningsventiler, der gør det muligt at skifte mellem tiltfunktion og et ekstra hydraulikudtag på tiltrotatoren. Også redskabsfæstet på tiltrototatoren styres med dette system. Systemet er beregnet til at blive styret af dobbelte hydraulikfunktioner fra maskinen. Hvor maskinen tillader det, kan tilt- og rotationsfunktionen udføres samtidigt.

TE - Tilt-Extra, retningsventil, der gør det muligt at skifte mellem tiltfunktion og ekstra hydraulikudtag på tiltrotatoren. Systemet er beregnet til at blive styret af dobbelte hydraulikfunktioner fra maskinen. Hvor maskinen tillader det, kan tilt- og rotationsfunktionen udføres samtidigt. Fæstet på tiltrotatoren styres med den eksisterende, forgrenede "låsehydraulik" fra maskinen.

RPS - Med Rototilt Positioning Solution får man muligheden for at se en nøjagtig positionsangivelse i gravesystemets display, i realtid, af hvordan tiltrotatoren er roteret og tiltet. Fungerer sammen med ICS og eksisterende gravesystemmærker som Trimble, Scanlaser (Leica), Top Con m.fl.

Dobbeltvirkende cylindre – Hydrauliske cylindre, der gør, at tiltrotatoren kan tilte. Dobbeltvirkende cylindre giver et højere tiltmoment, men er større i størrelse (højere) sammenlignet med enkeltvirkende cylindre.

Teleskopcylindre/enkeltvirkende cylindre – Hydrauliske cylindre, der gør, at tiltrotatoren kan tilte. Enkeltvirkende cylindre optager mindre plads, men har et lavere tiltmoment sammenlignet med dobbeltvirkende cylindre.

OEM - Original Equipment Manufacturer, maskinproducenter som f.eks. Volvo eller Komatsu.

OED - Original Equipment Distributors, forhandlere, der sælger produkter fra maskinproducenter.