Toimintaperiaatteet

Rototilt noudattaa hyviä liiketoimintatapoja ja eettisiä periaatteita yrityksen kaikissa suhteissa sidosryhmien kanssa. Työn lähtökohtana ovat toimintaperiaatteemme.

Meille Rototiltillä on tärkeää sopia yhteisistä toimintatavoista, jotka koskevat jokaista organisaatiomme jäsentä työtehtävästä ja sijaintipaikasta riippumatta.

Haluamme motivoida kaikkia työntekijöitä kehittymään ja toimimaan hyvänä esimerkkinä. Työntekijöiden keskinäinen kunnioitus yhtiön kaikilla tasoilla on tälle olennainen perusta. Henkilökohtainen sitoutuminen, vastuun kantaminen, avoin kommunikointi ja rakentava palaute ovat keinoja selkeyden, osallistumisen ja hyvien tulosten saavuttamisessa. Kestävä kehitys on ratkaisevan tärkeää. Tämän vuoksi meidän on aina otettava huomioon, miten toimintamme vaikuttaa kollegoihimme, yhteistyökumppaneihimme, asiakkaisiimme, alihankkijoihimme ja yhteiskuntaan yleensä.