Grunnarbeid

Man skal være forsiktig med overdrivelser, men når det kommer til grunnarbeid, er Rototilts løsninger nesten en revolusjon. I alt fra innledende graving til siste justering tilfører du millimeterpresisjon, fleksibilitet og en følelse som gjør at du kan jobbe mer effektivt og få et enda bedre sluttresultat.

Innledende gravearbeid

Nye fordeler. Ved for eksempel avdekking av ujevnt fjell er det enorme fordeler å bruke en tiltrotator som kan følge strukturvariasjoner og utføre alle forberedelser før sprengning.

Planering

Presisjon og effektivitet. Før for eksempel bygging av hustomt. Ved hjelp av RPS blir planleggingsarbeidet enda mer nøyaktig, fordi tiltrotatoren kommuniserer med maskinens gravesystem.

Siste justering

Allsidighet. Jevn ut og utfør endelig justering etter et inngrep i forkant av for eksempel asfaltering. Med vibroplate pakkes overflaten og blir enda bedre forberedt.

Steinsetting

Effektivitet. Siste justering før utjevning av overflaten (ofte med vibroplate). Med riktig dimensjonert grip eller gripmodul plasseres steinen raskt og enkelt ved hjelp av gravemaskinen

Drenering

Presisjon og enkelhet. Ved anlegging eller justering av grøfter kan skuffen tiltes for å få riktig vinkel.

Rydding

Smarte løsninger og allsidighet. Med spesialverktøy kan man rydde i skog og vassdrag.

Terrassering

Allsidighet og effektivitet. Byggingen av terrasser i for eksempel flere bakkenivåer. Med tiltrotator gjør gravemaskinen alt fra innledende graving og planering til endelig justering.

Arbeid på grøntareal

Fleksibilitet og presisjon. Anlegging av golfbane, parker, kirkegårder osv. Altså steder med mange hindringer i form av skulpturer, vann og trær eller behov for minimal forflytning av gravemaskinen for å beskytte bakken eller andre omgivelser. Med RPS kan entreprenøren bruke millimeterpresisjon.

Anlegge dammer

Effektivitet og flere oppdrag. Avdekking og planering før bygging av dam. Samt siste justering etter støping eller plassering av plastform eller jorddekke.

Time saving grading work. With the ability to easily reach without having to move around the machine. Your machine becomes an effective multitasker when grading using the tiltrotator system.