En ekte Rototilt® er oljefylt

En fremgangsrik produktutvikling forutsetter store kunnskaper. Derfor ansatte vi i 1998 forskningssjef Richard Larker, teknisk direktør og dosent i konstruksjonsmaterialer ved Luleå Tekniska Universitet. Han kan forklare fordelene med et oljefylt rotorhus.

En av hemmelighetene bak selskapets utvikling er Rototilts verdensunike testlab som brukes til å evaluere nye tekniske ideer. Takket være denne ligger vi langt fremme innen vitenskapen om flater i glidende kontakt, eller tribologi.

Forskningssjef Richard Larker forteller at Rototilt® er oljefylt av tribologiske årsaker.

– Oljen har spesielle egenskaper som er fordelaktige for en tiltrotator. Et snekkegir har en stor andel glidning i tannhjulskontakten, noe som gir friksjonsvarme. Denne friksjonsvarmen kjøles ned ved hjelp oljen i hele rotorhuset, noe som ikke fungerer med fett.

Du som eier en Rototilt® skal skifte olje hver 500 h.

– Det er viktig for å bli kvitt slitasjepartikler. Ved å tømme ut oljen og fylle ny, reduserer man slitasjen betydelig, sier forskningssjef Richard Larker.

Fordi det er lett å tømme rotorhuset, blir også servicen enklere. Tøm bare ut oljen, og du kommer raskt til delene.