1964-1977

1969

Indexator flytter fra Norrtälje til Vindeln. 

1973

Allan Jonsson kjøper opp Indexator med en produksjon fokusert på ledningskomponenter og hydraulikknipler.

1977

Indexator lanserer serieproduserte rotatorer.