Retningslinjer for kvalitet

Teknologisk verdensledende produkter

Målet vårt er å tilby teknologisk verdensledende produkter av den kvaliteten vi har lovet. Vi skal vise forståelse for kundens virksomhet, synspunkter og ønsker, og vi skal bidra til å skape fleksibilitet og bedre forretningsmuligheter for kundene våre. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsmetodene og prosessene våre for å kunne oppfylle kundenes forventninger og krav til produkter, tjenester og leveranser.