Maskinfester S60


Tekniske data

Vekt, fra 126 kg 126 kg
Tillatt låsetrykk, min 30 bar 30 bar
Tillatt låsetrykk, max 120 bar 120 bar
Åpningstrykk 350 bar 350 bar
Tillatt positivt dreiemoment 150 kNm 150 kNm
Tillatt maksimallast, løftekrok 5000 kg 5000 kg
Maksvektklasse, basismaskin 19000 kg 19000 kg

Målspesifikasjon

MC-S60
C 479,8 mm 479,8 mm
P Ø60 mm Ø60 mm
W 338 mm 338 mm

Produktene på bildene kan ha ekstra tilbehør og funksjoner. Tekniske data og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon og utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller mønster uten ytterligere forvarsel. Med forbehold om faktafeil. Produktprogrammer og utstyrsstandarder kan variere fra land til land. Kontakt nærmeste salgskontor for mer informasjon om produktspesifikasjoner, lokale tilpasninger og spesialutstyr.