Maskinfäste MC-QC60-5

Med ett QuickChange™ maskinfäste kan du göra automatiska hydrauliska redskapsbyten utan att lämna hytten. Du kan enkelt ställa t.ex tiltrotatorn åt sidan om behovet finns samt snabbt byta mellan olika redskap. Säkerhetslösningen SecureLock™ är standard. Detta sparar tid, ökar effektiviteten och höjer säkerheten runt maskinen.

Maskinfästen med QuickChange™ utgår fram samma grundkonstruktion och design som övriga maskinfästen och följer S-standarden.

Då varje grävmaskin har sin optimerade grävgeometri är det viktigt med ett anpassat maskinfäste. Vår design medför att maskinfästet optimeras efter basmaskinens mått. Rototilts maskinfästen är tillverkade med breda ingrepp för lång livslängd. Tillsammans med Rototilts tiltrotator och redskap bibehålls en unik grävgeometri då alla delar samverkar med varandra.

Läs mer om Rototilt QuickChange™.


 

Patentsökta lösningar.

 

Upp till 50% högre hydraulflöde jämfört med tidigare generation tack vare en förbättrad design av hydraulkopplingar. Ger bättre prestanda vid användning av redskap med krav på höga flöden och låga tryckfall.

 

 

SecureLock™ säkerhetslås som standard säkerställer att redskapet alltid är korrekt kopplat.

Mer om SecureLock™

 

En specialutvecklad tåligare nostätning i hydraulkopplingen ökar drastiskt livslängden och minimerar risk för läckage. Eventuellt byte av nostätning görs enkelt utan specialverktyg.

 

Unika säkerhetsdetaljer håller redskapet låst även vid helt förlorat hydraultryck med hjälp av t.ex fjäderbelastad låscylinder samt cylindriska låskilar som avslutas med en plan yta.

 

Kapslad fjäder i hydraulkoppling minimerar risk för kontaminering av maskinens hydraulsystem om fjädern skulle brista.

 

En förbättrad design av täcklucka och tätning skyddar kopplingarna mot smuts och föroreningar.

 

Robust inbyggnad av hydraulkopplingarna.

Teknisk data

Vikt, från 160 kg 160 kg
Tillåtet positivt vridmoment 165 kNm 165 kNm
Tillåten maxlast, lyftkrok 5000 kg 5000 kg
Maxviktklass, basmaskin 19000 kg 19000 kg
Max arbetstryck 35 MPa 35 MPa
Min antal kopplingar 2 2
Max antal kopplingar 5 5
Flöde vid 3 bar ∆p 3/4" 225 l/min 225 l/min
Fløde vid 3 bar ∆p 1/2" 79 l/min 79 l/min
Flöde vid 3 bar ∆p 3/8" 50 l/min 50 l/min

Måttspecifikation

MC-QC60-5
.Position Coupling size Coupling size
1 3/4" 3/4"
2 3/8" 3/8"
3 1/2" 1/2"
4 3/8" 3/8"
5 3/4" 3/4"
Infästning
C 479,8 mm Coupling size
P Ø60 mm 3/4"
W 338 mm 3/8"

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.