Ange specifikationerför ett anpassat produktblad.

Rototilt® R8

Den perfekta tiltrotatorn för tyngre uppdrag som t.ex mark- och vägarbeten. Optimerad för grävmaskiner mellan 23-32 ton.

Den uppdaterade modellen har en rad förbättringar:

  • Ny snäckväxel för ännu mjukare gång och mindre friktion.
  • En rotationssensor i gaveln för exaktare positionering tillsammans med RPS.
  • Ny högtryckstätning och smartare smörjnipplar
  • Stabilare konstruktion med nytt nedre radiallager i brons

 

Fler fördelar

Tiltrotatorn R8 har dessutom alla Rototilts övriga unika fördelar:

  • En helgjuten oljefylld rotorkropp för maximal smörjning och minimalt slitage = mycket lång livslängd.
  • Rototilts styrsystem (ICS) boostar din tiltrotator med smarta funktioner och en självklar användarvänlighet, och möjliggör både produktivitetshöjande automatik (RPS) och marknadsledande säkerhet (SecureLock™) i ett och samma system.
  • Enklare service och längre livslängd tack vare integrerad medbringare, förbättrad centralsmörjning (ILS) och en ny typ av hydraulisk koppling.

Rätt gjutgods på rätt ställe ››

En gjuten rotorkropp är både starkare och lättare än svetsade alternativ. Tjockleken på gjutgodset optimeras efter belastningen på de olika delarna.

‹‹ Mjukare gång med ny snäckväxel

Den nya snäckväxeln har förbättrad geometri och snävare tillverkningstoleranser för hjul och skruv vilket ger en mjukare gång med mindre friktion. Snäckväxeln är även utrustad med en ny snäckskruv med inbyggda smörjkanaler som förbättrar och ytterligare ökar livslängden på tiltrotatorerna.

Stora lagringsytor tar effektivt upp och fördelar grävkraften.

 

Skyddad hydraulmotor ››

Det specialutformade skyddet för hydraulmotorn är integrerat med den gjutna rotorkroppen och skyddar mot slag och stötar underifrån.

Oljefyllt rotorhus ger fördelar ››

Rototilts tiltrotatorer har ett oljefyllt rotorhus, något som vi är ensamma om på marknaden. Fördelarna med olja kontra fett är många, bland annat kontinuerlig smörjning, bättre värmeavledning, bidrar till längre livslängd, avleder partiklar, kräver färre smörjpunkter och ger renare komponenter som förenklar underhållet. 

Centralsmörjning ILS ››

Rototilts centralsmörjning, Innovative Lubrication System, medför enkel smörjning av tiltrotatorn, är avsett att anslutas mot maskinens centralsmörjningssystem och har ett lättåtkomligt gränssnitt på infästningen. 

Systemet underlättar dessutom manuell smörjning där maskinen saknar centralsmörjningssystem.

‹‹ Smart infästning

Med direktinfästning får du lägre totalkostnad, lägre vikt och mer grävkraft. För maximerad flexibilitet har vi utvecklat en egen, patenterad multiinfästning.

Kraftfulla cylinderlösningar med lasthållning ››

Alla våra cylindrar har lasthållning som standard vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen; lasten sitter säkert även vid t. ex ett slagbrott.

Smörjfria bussningar på cylinderinfästningarna innebär färre smörjpunkter och därmed ett enklare underhåll.

Välj mellan enkelverkande eller dubbelverkande tiltcylindrar. Enkelverkande för en så kompakt lösning som möjligt och dubbelverkande för att maximera kraften. 

‹‹ Hög säkerhet

Alla lösningar och detaljer är utprovade för att maximera säkerhet, livslängd och användarvänlighet. Från kvalitetssäkring av alla ingående komponenter, till styrsystem samt koppling och låsning av redskap. Med säkerhetslåset SecureLock™ kan du vara säker på att du kopplar ditt redskap rätt från början och att det alltid är korrekt kopplat.

‹‹ Smarta styrsystem

Med Rototilt® kan du välja styrsystem som optimerar din grävmaskin och bidrar till ökad prestanda, bättre köregenskaper och fler inställningsmöjligheter. Välj mellan ICS, TLE och TE. Din tiltrotator fungerar optimalt även vid mycket besvärliga driftsförhållanden.

Tids- och effektivitetsvinster med RPS ››

Rototilt Positioning solution, RPS, kopplas mot maskinens grävsystem och ger föraren exakt positionering av redskapet och smidigt övervakning via grävsystemets display. Beroende på grävsystem finns även en automatisk tiltfunktion. 

För optimerad användning rekommenderar vi användning tillsammans med ICS styrsystem som är direkt förberett för funktionen, men det går även att använda tillsammans med styrsystemen TE och TLE.

‹‹ Exaktare position med ny rotationssensor

Sensorn i hydraulmotorn har ersatts av en rotationssensor i gaveln. Den nya sensorn läser absoluttal med mer exakt precision vilket ger en ännu bättre positionering tillsammans med Rototilt RPS.

Hydraulisk snabbkoppling ››

Ger dig snabbare byten mellan hydrauliskt styrda redskap. Med QuickChange™ kan vi erbjuda inbyggd hydraulisk snabbkoppling i redskapsfästet.

‹‹ Elsvivel

Med elsvivel (tillval) ges möjligheten att styra ventiler på redskap som kopplas till tiltrotatorn. På så sätt kan även mer avancerade redskap användas.

Hydraulisk högflödessvivel ››

Med högflödessvivel (tillval) kan du köra högflödeskrävande redskap, upp till 200 l/min vid 350 bar.

‹‹ Lång livslängd

Kraftiga, väldimensionerade tappar, axlar och bussningar gör din tiltrotator från Rototilt® mer robust och långlivad än någon annan tiltrotator på marknaden.

Stabilitet och styrka ››

Ett mycket kraftigt skruvförband håller rotorkroppen och redskapsfästet i ett fast grepp.

‹‹ Hög prestanda

Rototilts tiltrotatorer arbetar med högre systemtryck än andra märken på marknaden. Det ger bättre prestanda i alla funktioner – t ex i de viktiga tilt- och vridmomenten, samt mer klämkraft när du använder grip.

Teknisk data

Maskinvikt, max 23000 - 32000 kg 23000 - 32000 kg
Max skopbredd 2000 mm 2000 mm
Max brytkraft 200 kN 200 kN
Max brytmoment 330 kNm 330 kNm
Vikt (från) 730 kg 730 kg
Tiltvinkel (2x) 40° 40°
Rotationshastighet (1 varv på) 8,0 s vid 70 l/min 8,0 s vid 70 l/min
Arbetstryck 25 MPa 25 MPa
Max returledningstryck 2,0 MPa vid 90 l/min 2,0 MPa vid 90 l/min
Rekomenderat hydraulflöde max 105 l/min 105 l/min
Antal smörjställen 8 8
Vridmoment 10700 Nm vid 25 MPa 10700 Nm vid 25 MPa
Tiltmoment enkelverkande cylindrar 50900 Nm 50900 Nm
Tiltmoment dubbelverkande cylindrar 64700 Nm 64700 Nm

Broschyr 2018

Ladda ner

Rototilt Positioning Solution, RPS

Produktblad
Ladda ner

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.