Karriere

For at blive markedsførende i vores branche kræves der en stor bredde af erhverv og kompetence, men også spidskompetence.  

Hos os findes alle de erhvervskategorier, der er nødvendige for at kunne følge vores produkter fra udvikling til levering. At vi samlede vores ressourcer i Vindeln ser vi som en stor styrke, eftersom nærheden og muligheden for at lære af hinanden samt potentialet for at udvikle sig og komme med nye idéer øges, når alle arbejder samme sted.

Vi arbejder efter en klar filosofi, hvor arbejde med løbende forbedringer er en del af vores hverdag. Vi synes, det er vigtigt at holde vores filosofi levende, og derfor gennemfører vi regelmæssige uddannelsestiltag på området.

At vi har medarbejdere, som vil udvikle sig og bidrage til virksomhedens udvikling, er af største betydning for at kunne bevare vores position på markedet.

I kraft af dette opnår vi en åben og ærlig kommunikation mellem medarbejder og leder samt et klima, hvor vi kan se og udnytte hinandens kompetencer og styrker.