Arbejde med bæredygtighed

Vores arbejde med kvalitet, arbejdsmiljø og sundhed er baseret på et langsigtet og bæredygtigt perspektiv, hvor engagement, systematik og deltagelse af alle medarbejdere i alle faser er afgørende. Hos Rototilt lover vi vores kunder præcision, engagement og merværdi. For at kunne opfylde vores kundeløfte gør vi brug af virksomhedens fælles værdigrundlag og vores ledende principper Lige fra mig, Konstante forbedringer og Langsigtet perspektiv, og vi overholder lovgivningen og andre parters krav.

Økonomi

Vores forretningsprincipper skal karakteriseres ved integritet og ansvarlighed. Rototilt skal være en stabil finansiel partner for kunder og samarbejdspartnere, men også yde værdi til ejerne og være en tryg arbejdsgiver for sine medarbejdere. En stærk finansiel stilling giver mulighed for fortsat virksomheds- og forretningsudvikling, hvilket er en forudsætning for en langsigtet, bæredygtig erhvervsaktivitet.

Social ansvarlighed

Rototilt har et værdigrundlag, der skal være en hjælp ved både store og små beslutninger og et fælles billede af, hvordan vores forretning skal drives, uanset hvor i organisationen, i hvilket land eller på hvilket marked vi opererer. Sammen med politikker, procesbeskrivelser og procedurer udgør det den ramme, som virksomheden skal drives inden for.

Målet er at skabe en sund, sikker og udviklende arbejdsplads for vores medarbejdere. Det opnår vi ved på lang sigt at indrette arbejdsmiljøet ud fra et helhedsperspektiv og tilpasse det ifølge medarbejdernes forskellige behov og forudsætninger. Vi fokuserer på forebyggende foranstaltninger for at forhindre ulykker og sundhedsfare. Vi går aldrig på kompromis med vores medarbejderes, besøgendes eller kunders sikkerhed.

Miljø

Vores produkter, med tiltrotatoren i forreste linje, bidrager til at effektivisere gravemaskiner og dermed brugen af brændstoffer. Vores virksomhed skal bruge energi og råvarer på en effektiv måde, hvor mængden af affald minimeres. Som virksomhed vil vi bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling ved at forbedre miljøpræstationen i vores produkter, processer og transporter. Vi bestræber os på at finde de bedste muligheder ud fra et miljømæssigt synspunkt for at forebygge forurening, emissioner og negativ miljøpåvirkning.