Politikker

Rototilt skal drive virksomhed i overensstemmelse med god handelspraksis og høj etik i alle virksomhedens relationer med interessenter. Arbejdet er baseret på vores politikker.

For os på Rototilt er det vigtigt, at vi er enige om en fælles tilgang, uanset hvor i vores organisation og med hvad du arbejder.

Vi ønsker at motivere alle medarbejdere til at udvikle sig og foregå med et godt eksempel. Grundlaget for dette er gensidig respekt mellem medarbejdere på alle niveauer i virksomheden. Via personligt engagement, ansvarlighed, åben kommunikation og konstruktiv feedback hjælper vi med at skabe klarhed, deltagelse og gode resultater. En bæredygtig udvikling er af afgørende betydning. Vi skal derfor tænke på, hvordan vores handlinger påvirker vores kolleger, samarbejdspartnere, kunder, leverandører og samfundet generelt.