Miljøpolitik

Bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling

Vores produkter bidrager til at effektivisere gravemaskiner og dermed brugen af brændstoffer. Vores virksomhed skal bruge energi og råvarer på en effektiv måde, hvor mængden af affald minimeres. Som virksomhed skal vi bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling ved at forbedre miljøpræstationen i vores produkter, processer og transporter. Vi bestræber os på at finde de bedste muligheder ud fra et miljømæssigt synspunkt for at forebygge forurening, emissioner og negativ miljøpåvirkning.