Rototilt® pladevibrator - Alsidig løsning til udgravninger og ujævne underlag

Rototilts pladevibratorer gør det lettere at komprimere og stabilisere i grøfter, udgravninger, på skråninger og ujævne underlag. Derudover elimineres risikoen for personskader, da ingen personer behøver at opholde sig på arbejdsområdet. Rototilts maskinmonterede pladevibratorer kan modstå høje modtryk på returledningen og er optimeret til brug sammen med vores tiltrotatorer.

Rototilts satsning på at maksimere entreprenørens produktivitet og minimere de samlede ejeromkostninger fortsætter: Med Rototilts program af pladevibratorer introducerer virksomheden en unik kombination af effektivitet og sikkerhed for arbejde i udgravninger, i rendegrave, på skråninger og på hældende eller ujævne underlag.

Ved at supplere maskinen og tiltrotatoren med en pladevibrator kan entreprenøren klare opgaverne både hurtigere og med færre medarbejdere. Da der ikke er behov for ekstra medarbejdere eller udstyr ved arbejde i udgravninger eller på skråninger, eliminerer man også risikoen for personskader. Det betyder også, at du sparer tid og penge i forbindelse med udgravning og genopretningsarbejdet.

Ud over arbejdet i udgravninger og på skråninger er Rototilts pladevibratorer en mere effektiv løsning også på "leret" jord eller ujævnt underlag. Det er faktisk kun på store overflader helt uden hældninger, at en traditionel tromle kan måle sig med Rototilts pladevibratorer. Når man kører på groft materiale, fungerer pladevibratoren monteret på en gravemaskine betydeligt bedre og håndterer nemmere større sten.

 

Dine redskaber som en del af Rototilt QuickChange™

Rototilt QuickChange™ er et automatisk koblingssystem, der er specialudviklet til Rototilts tiltrotatorer, hurtigskifter og redskaber. Det betyder, at du kan udføre skift af hydrauliske redskaber uden at forlade førerhuset.

Læs mere om Rototilt QuickChange™