Smarte funktioner og øget sikkerhed med styresystemet ICS

Med styresystemet ICS™ kan du udnytte din gravemaskine maksimalt ved kombination med tiltrotator. Så enkelt er det. Vi garanterer, at dine opgaver bliver mere effektive, rentable og meget sikrere.

Innovation Control System, ICS™, er navnet på vores intelligente styresystem. ICS™ leveres med en tydelig og enkel skærm, der hurtigt giver dig kontrol og overblik. Med et ergonomisk designet håndtag kan du i én enkelt gravebevægelse styre tiltning, rotation og enhver ekstra funktion, f.eks. rystefunktionen, der hjælper dig med hurtigt og jævnt at sprede materialet. Du kan også bruge individuelle førerindstillinger og en intelligent fejlfinding, der tilmed foreslår løsninger. 

En vigtig funktion i ICS™ er sikkerhedsløsningen SecureLock™. Den giver dig et komplet system med fuld kontrol, et væld af smarte funktioner og en sikkerhed ud over det sædvanlige. Med sikkerhedslåsen SecureLock™ får du en proaktiv sikkerhedsløsning. Du kan være sikker på, at redskabet er korrekt tilkoblet fra starten, og en kontinuerlig overvågning sikrer, at redskabet altid er låst.

Med ICS™ kan du bruge vores positioneringsløsning RPS™, Rototilt Positioning Solution. I kombination med dit gravesystem kan du se redskabets nøjagtige position i realtid og automatisere indstillingen af tiltvinkel. RPS™ omfatter også Automatic Grade Control, AGC™, som gør det muligt for gravesystemer, der har denne funktion, automatisk at styre tiltrotatoren og skovlens position ud fra 3D-kort.

Læs mere om alle smarte funktioner i ICS™ herunder.

SecureLock™ - tryg med sikkerhedslås

Med sikkerhedslåsen SecureLock™ kan du være sikker på, at du tilkobler dit redskab korrekt fra starten, og at redskabet altid er sikkert koblet til. 

Læs mere

RPS - Korrekt position i alle tilstande

Korrekt position i alle tilstande. Kan integreres med dit gravesystem for at få unik præcision og maksimere din effektivitet.

Læs mere

Rystefunktion - spred materialet automatisk

Rystefunktionen er en smart justerbar løsning, der hjælper dig med hurtigt og effektivt at sprede materialet. 

Læs mere

Hjul- og sporstyring via joystick

Med hjul- eller sporstyring kan du manøvrere gravemaskinen med samme håndtag som til gravning og styring af din tiltrotator fra Rototilt.

Læs mere

Elsvivel - brug flere avancerede redskaber

Med elsvivel får du mulighed for at styre ventiler på dit redskab i dit tiltrotatorsystem. Så bliver det let at bruge endnu mere avancerede redskaber.

Læs mere

HFS - når der kræves store flow

Med vores højflowsvivel opnås endnu større fleksibilitet ved kørsel af flowkrævende redskaber. Desuden er der mulighed for at kombinere med elsvivel.

Læs mere

HFC – højt flow og tiltrotator – samtidigt

Med den patenterede High Flow Controller (HFC) kan du køre et højflowkrævende redskab sammen med en tiltrotator på en enkelt kreds til hammerhydraulik.

Læs mere

Sensorer - giver mulighed for flere smarte funktioner

Med indbyggede sensorer får du adgang til endnu flere funktioner. Startposition og automatisk kalibrering af hydraulikflowet er to af dem.

Læs mere

Installation – enkel og let med automatisk kalibrering

For yderligere at forbedre tiltrotatorens ydeevne har vi udviklet et automatisk kalibrerende system, der gør, at tiltrotatoren optimeres i forhold til maskinens hydraulik.

Førerindstillinger – skift let mellem unikke førerindstillinger

Håndtagene har plads til fire unikke førerindstillinger, som du let kan skifte mellem. Med et tryk på en knap kan hydraulik- og håndtagsfunktioner tilpasses.

Skærm – tydelig, enkel med robuste knapper

Håndter det hele enkelt med en skærm til både styresystem og lynkobling. En enkel og visuel menu guider dig gennem menuvalgene.

Joysticks - lettere styring i én enkelt bevægelse

Ergonomisk designede håndtag giver dig mulighed for i én enkelt gravebevægelse at styre tiltning, rotation og enhver ekstra funktion.

Læs mere