Øvrige styresystemer - TLE™ og TE™

TE™ og TLE™ er to styresystemer, der er tilpasset til gravemaskiner med dobbelte hydraulikkredse. Begge styresystemer er gode alternativer, hvis du har brug for et omkostningseffektivt system.

Dobbelte hydraulikkredse er almindelige på mindre gravemaskiner, hvilket gør TE/TLE til en interessant og omkostningseffektiv mulighed for styresystem. Selvfølgelig fungerer disse styresystemer også med større gravemaskiner med dobbelte kredse.

Til TE/TLE er det muligt at vælge sikkerhedsløsningen SecureLock™. Med sikkerhedslåsen SecureLock™ kan du være sikker på, at du tilkobler dit redskab korrekt fra starten, og at det redskab, du bruger, altid er sikkert koblet til. Det er også muligt at vælge positioneringsløsningen RPS™, der sammen med gravesystemet viser redskabets nøjagtige position i realtid.

Maskinkrav

TE™

 TLE™

To dobbeltvirkende hydraulikudtag

Låsehydraulik

-
TLE™

Ekstra tiltlås, retningsventiler, der gør det muligt at skifte mellem tiltfunktion og et ekstra hydraulikudtag på tiltrotatoren. Redskabsfæstet styres også af dette system. Systemet er designet til at blive styret med dobbelt hydraulikfunktion fra maskinen. Hvor maskinen gør det muligt, kan tilt- og rotationsfunktion køres på samme tid. TE™

Ekstra tilt, retningsventil, der gør det muligt at skifte mellem tiltfunktion og ekstra hydraulikudtag på tiltrotatoren. Systemet er designet til at blive styret med dobbelt hydraulikfunktion fra maskinen. Hvor maskinen gør det muligt, kan tilt- og rotationsfunktion køres på samme tid. Redskabsfæstet på tiltrotatoren styres af en eksisterende, forgrenet "låsehydraulik" fra maskinen.