Bygg og anlegg

En enklere vei til et perfekt resultat. Med Rototilts posisjoneringssystem (RPS) og tiltrotatorens evne til å komme rundt, under og over, maksimerer du gravemaskinens bruksverdi og forvandler den til en allsidig redskapsbærer.

Stolpereising

Allsidighet. Grave ut, plassere og tilbakestille. Alt ved hjelp av gravemaskinen. Den siste justeringen med skuffen er enkel fordi tiltrotatoren kommer til rundt stolpen uten at man må flytte maskinen.

Planering

Presisjon. Ved hjelp av RPS blir planleggingsarbeidet enda mer nøyaktig, fordi tiltrotatoren kommuniserer med maskinens gravesystem.

Gravearbeid El, VA

Fleksibilitet og allsidighet. Gravemaskinen graver frem, plasserer og dekker til for eksempel vann- og avløpsrør. Hvis et rør skal byttes, kan en tiltrotator med kabelskuffe komme til under røret for å blottlegge det.

Håndtering av gods

Allsidighet. En riktig utstyrt hjulgraver er en fleksibel materialhåndterer. Med tiltrotator og lastholdeventil kan man laste og losse mellom godsvogn og lastebil.

Siste justering

Presisjon og tidsbesparelse. Jevn ut og utfør siste justering etter et inngrep før for eksempel støping av grunnmur. Med vibroplate pakkes overflaten og blir enda bedre forberedt.