VA-arbeid

Med Rototilt får du muligheten til å kombinere flere arbeidsoppgaver. Å kunne bytte enkelt og trygt mellom ulik redskap og gjøre hele jobben uten unødvendige forflytninger selv på trange steder.

Grøftegraving

Presisjon. Ved anlegging eller justering av grøfter kan skuffen tiltes og roteres for å få riktig posisjon.

Rørlegging

Fleksibilitet. På trange steder, som inne i et kvartal, kan gravemaskinen fra samme posisjon grave ut, plassere og dekke til for eksempel vann- og avløpsrør. Hvis et rør skal byttes, kan en tiltrotator med kabelskuffe komme til under røret for å blottlegge det.

Plassering av brønner

Allsidighet. Gravemaskin med tiltrotator kan utføre hele brønnplasseringsjobben – grave ut, plassere brønn og dekke til

Tilbakestilling

Allsidighet. Jevne ut og utføre siste justering etter et inngrep før for eksempel asfaltering. Med vibroplate forberedes overflaten ytterligere.