Veiarbeid

Rototilt gir deg fordeler ved veiarbeid. Du kan ta på deg flere oppdrag og utføre dem mer effektivt og enklere. I tillegg kombineres denne produktiviteten med en sikkerhet i verdensklasse.

Innledende gravearbeid

Nye, smart fordeler. Avdekking hvor man fjerner masse for å komme til for eksempel steingrunn for sprenging. Siden fjellet er ujevnt, er det enorme fordeler med en tiltrotator som kan følge strukturvariasjoner.

Siste justering

Merverdi og allsidighet. Jevn ut og utfør endelig justering etter et inngrep i forkant av for eksempel asfaltering. Med jordvibrator montert på tiltrotatoren kommer man til slik at man kan komprimere overflaten alle steder, og forberedelsen blir mer effektiv.

Drenering

Presisjon. Ved anlegging eller justering av grøfter kan skuffen tiltes for å få riktig vinkel.

Planering

Tidsbesparende og nye oppdrag. Med muligheten til raskt å kunne bytte mellom ulik redskap blir maskinen mer effektiv og allsidig ved planering i forkant av for eksempel asfaltering.

Stolpereising

Allsidighet. Forberedelse av stolpens posisjon. Stolpen plasseres ved hjelp av grip. Den siste justeringen skjer med skuffe som takket være tiltrotatoren, kommer til rundt stolpen uten at maskinen må flyttes.

Rørlegging

Allsidighet og allsidighet. Gravemaskinen kan grave ut, plassere (ved hjelp av gripmodul) og dekke til for eksempel vann- og avløpsrør. Hvis et rør skal byttes, kan en tiltrotator med kabelskuffe komme til under røret for å blottlegge det. 

Plassering av brønner

Sikkerhet og fleksibilitet. Gravemaskin med tiltrotator kan utføre hele jobben med plassering av brønner. Grav ut, plasser brønn og utfør siste justering. Raskt, trygt og effektivt.