Rototilt er originalen

En ekte tiltrotator er oljefylt. Så enkelt er det. Derfor er Rototilts tiltrotatorer fylt med olje. Og det har de alltid vært.

Olje har spesielle egenskaper som er spesielt gunstige for en tiltrotator. Et snekkegir utsettes for mye glidning i tannkontakten, noe som gir friksjonsvarme. Friksjonsvarmen avkjøles ved hjelp av oljen til hele rotorkroppen, noe som ikke fungerer med fett.

En av hemmelighetene bak vår teknologiske utvikling er Rototilts helt unike testlaboratorium, som brukes til å vurdere tekniske løsninger. Takket være den har vi fått mye kunnskap om flater i glidende kontakt, eller tribologi.

Les mer om olje sammenlignet med fett, og se filmen der vår tekniske sjef Niklas Bjuhr forklarer fordelene med et oljefylt rotorhus.

Olje reduserer slitasje

Du som eier en tiltrotator fra Rototilt®, må bytte olje hver 1000. time.

– Det er viktig for å bli kvitt slitasjepartikler. Ved å tømme ut oljen og fylle på ny reduseres slitasjen betydelig, sier forskningssjef Richard Larker.

Richard Larker om oljens fordeler

Behov for høyt trykk eller ekstra elektronikk?

Med vår modulfilosofi kan du velge sviveltype. For høytrykkskrevende redskaper kan vi tilby deg en høytrykkssvivel med opptil 200 l/min ved 300 bar (avhengig av maskintype).

Les mer her