Karriere

For å kunne bli verdensledende i vår bransje, kreves det stor bredde av yrker og kompetanse, men også spisskompetanse.  

Hos oss finner du alle yrkeskategoriene som trengs for å følge produktene fra utvikling til leveranse. Det at vi har samlet ressursene i Vindeln, ser vi på som en stor styrke da nærheten og muligheten til å lære av hverandre og til å utvikle seg og komme med nye ideer, øker når alle er på et sted.

Vi arbeider etter en tydelig filosofi der det å oppnå kontinuerlige forbedringer er en del av hverdagen. Vi mener det er viktig at vi holder filosofien levende og gjennomfører derfor regelmessige kurs på området.

Å ha medarbeidere som ønsker å utvikle seg og bidra til virksomhetens utvikling, er avgjørende for å kunne beholde posisjonen vi har i markedet.

Det gjør at vi oppnår en åpen og ærlig kommunikasjon mellom medarbeiderne og lederne, samt et klima der vi ser og tar vare på hverandres kompetanse og sterke sider.