Bærekraftarbeid

Vårt arbeid med kvalitet, arbeidsmiljø og miljø er basert på et langsiktig og bærekraftig perspektiv der engasjement, systematikk og deltakelse fra alle medarbeidere og i alle ledd er helt avgjørende. Vi hos Rototilt lover kundene våre presisjon, engasjement og merverdi. For å kunne oppfylle kundeløftene våre bruker vi bedriftens felles verdigrunnlag, våre retningsgivende prinsipper «Riktig fra meg», «Kontinuerlige forbedringer» og «Langsiktighet», samt at vi følger lovgivning og krav fra øvrige interessenter.

Økonomi

Forretningsprinsippene våre skal kjennetegnes av integritet og ansvar. Rototilt skal være en stabil økonomisk partner for kunder og samarbeidspartnere, og vi skal også bidra med verdi til eierne og være en trygg arbeidsgiver for medarbeiderne våre. Solid økonomi gir oss muligheten til å videreutvikle bedriften, noe som er en forutsetning for en langsiktig og bærekraftig virksomhet.

Samfunnsansvar

Rototilt har et verdigrunnlag som skal være til hjelp ved både store og små beslutninger. Det er et felles bilde av hvordan vi skal drive virksomheten vår, i alle deler av organisasjonen og uansett hvilket land eller marked vi har virksomhet i. Sammen med retningslinjer, prosessbeskrivelser og rutiner utgjør de rammeverket som virksomheten skal drives innenfor.

Målet er å skape en sunn, trygg og utviklende arbeidsplass for medarbeiderne våre. Dette oppnår vi ved å forme arbeidsmiljøet langsiktig med utgangspunkt i et helhetsperspektiv og ved å tilpasse det etter medarbeidernes ulike behov og forutsetninger. Vi fokuserer på forebyggende tiltak for å forhindre ulykker og sykdom. Vi går aldri på kompromiss med medarbeideres, gjesters eller kunders sikkerhet.

Miljø

Produktene våre, med tiltrotatoren i spissen, bidrar til å effektivisere gravemaskiner og på den måten også bruken av drivstoff. Virksomheten vår skal bruke energi og råvarer på en effektiv måte og skape minimale mengder avfall. Som bedrift ønsker vi å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling ved å forbedre miljøhensynet i våre produkter, prosesser og transporter. Vi arbeider kontinuerlig for å velge de beste alternativene for miljøet for å forebygge risikoer for forurensning, utslipp og negativ miljøpåvirkning.