Verdensledende utvikling – i hjertet av Sverige

Det at Rototilt® har en så sterk posisjon på markedet, er ingen tilfeldighet. Det er resultatet av et knivskarpt fokus på langsiktig produktutvikling.

All kunnskap, alle ressurser og all erfaring er samlet i vårt verdensunike forsknings- og testanlegg i Vindeln, ca. 50 km nordvest for Umeå nord i Sverige, der vi kontinuerlig tester og evaluerer nye teknologiske ideer.

Her arbeider utviklingsavdelingen sammen med ledende svenske universiteter for å optimere materialer og konstruksjoner for optimal produktivitet og levetid.

Vi har til og med en egen dosent i tribologi – vitenskapen om friksjon, slitasje og smøring av overflater i glidende eller rullende kontakt.

Dette og nærheten til fullskala testkjøring gjør at forskning og utvikling omgående kan settes om til praksis.