1953-1963

1953

Allan Jonsson og broren Rune starter selskapet Br. Jonsson og selger ABS-gravemaskiner. Produksjon av skuffer og modifisering av gravemaskinene skjer i eget verksted.

1959

Br. Jonssons virksomhet går over til produksjon av skogskraner.

1963

Allan Jonsson (til høyre) bygger Cranab sammen med Karl-Ragnar Åström (Ålös grunnlegger).