Korte fakta

Rototilt er en verdensledende bedrift med hjerte i Nord-Sverige, med hele verden som målgruppe.

Visste du at …

  • Vi har hovedkontor i Vindeln i Nord-Sverige, men vi har hele verden som arbeidsplass.

  • Vi er en bedrift som har et sterkt fokus på fremtiden og internasjonal vekst.

  • Vi er mer enn 200 medarbeidere i konsernet.

  • Vi har datterselskap i Norge, Sverige, Finland, England, Tyskland, Frankrike og Nord-Amerika.

  • Vi ønsker å være en attraktiv og moderne arbeidsgiver der likestilling og mangfold er både sentralt og viktig. I dag er ca. 20 % av medarbeiderne kvinner, og vi ønsker oss en enda større andel.

  • Vi har fått mange utmerkelser for vårt arbeid med verdigrunnlaget, og i 2012 fikk vi utmerkelsen Industrirådets jämställdhetspris

  • I 2017 fikk vi utmerkelsene Årets VD og Teknikpriset