Retningslinjer

Rototilt skal drive sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk og med høy etikk i alle bedriftens relasjoner med interessenter. Arbeidet er basert på retningslinjene våre.

For oss hos Rototilt er det viktig at vi er enige om en felles tilnærming, uansett hvor i organisasjonen man arbeider og hvilke arbeidsoppgaver man har.

Vi ønsker å motivere alle medarbeidere til å utvikle seg og gå foran med et godt eksempel. Gjensidig respekt mellom medarbeidere på alle nivåer i bedriften er et grunnleggende fundament for dette. Gjennom personlig engasjement, ansvarlighet, åpen kommunikasjon og konstruktive tilbakemeldinger hjelper vi hverandre med å skape tydelighet, deltakelse og gode resultater. Bærekraftig utvikling er alfa og omega. Derfor må vi tenke over hvordan vår atferd påvirker våre arbeidskolleger, samarbeidspartnere, kunder, leverandører og resten av samfunnet.