Retningslinjer for arbeidsmiljø

Great place to work.

Målet vårt er å skape et «Great Place to Work», en sunn, trygg og utviklende arbeidsplass for medarbeiderne våre. Dette oppnår vi ved å forme arbeidsmiljøet langsiktig med utgangspunkt i et helhetsperspektiv og ved å tilpasse det etter medarbeidernes ulike behov og forutsetninger. Vi fokuserer på forebyggende tiltak for å forhindre ulykker og sykdom. Vi går aldri på kompromiss med medarbeideres, gjesters eller kunders sikkerhet. Vi ønsker å være et «Great Place to Work».