Retningslinjer for miljø

Bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling

Produktene våre bidrar til å effektivisere gravemaskiner og på den måten også bruken av drivstoff. Virksomheten vår skal bruke energi og råvarer på en effektiv måte og skape minimale mengder avfall. Som bedrift skal vi bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling ved å forbedre miljøhensynet i våre produkter, prosesser og transporter. Vi arbeider kontinuerlig for å velge de beste alternativene for miljøet for å forebygge risikoer for forurensning, utslipp og negativ miljøpåvirkning.