Sertifisering

Rototilt har et styringssystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø – fra retningslinjer til rutiner og arbeidsinstrukser. Styringssystemet er sertifisert i samsvar med ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001, og det oppfyller alle aktuelle krav og forskrifter.

Finn våre sertifikater her: