Unik produksjonsstrategi

Vår holdning er at alt kan forbedres. Denne holdningen har skapt et toppmoderne og effektivt produksjonsanlegg som imponerer.

For å utvikle seg som en attraktiv arbeidsgiver, ble Rototilt med i prosjektet Jämvikt  i 2006. Alle medarbeidere blir inkludert i seminarform og vi benytter Teknikföretagens og IF Metalls utviklingsprosjekt, Produktionslyftet. Det var et omfattende nasjonalt program som hadde som mål å øke produktiviteten, konkurransekraften og utviklingsmuligheten til svensk industri. Og med det ble Lean Production innført i vår produksjonsstrategi.

Lean Production kommer fra bedriftens grunnvurderinger. Med spørsmål som Hva er det egentlig vi står for og Hvilket verdigrunnlag har vi ble Rototilts filosofi skapt.

Når Rototilt® skulle få egen fabrikk, var hele produksjonsstrategien i fokus. Hvordan skulle vi bygge en effektiv produksjon som tar høyde for framtiden? Rototilt ble unik i verden med en fabrikklayout  hvor et fleksibelt maskinsystem (FM) utgjør hjertet. Aldri har et automatisk sentrallager tidligere hatt denne hastigheten og integrasjonen. Vi ble det gode eksemplet for andre tekniske bedrifter.

I dag er Lean Production noe som skal omfatte hele bedriften, og ikke bare produksjonen.

Arbeidet med å bli bedre fortsetter. Kontinuerlig vurderes måten vi jobber på og layouten på våre fabrikker. Forbedringsarbeidet for å minimere sløsing vil aldri stoppe.