Den beste sikkerhetslåsen på markedet. For din sikkerhet

Med sikkerhetslåsen SecureLock™ kan du være trygg på at redskapen blir riktig tilkoblet, og at redskapen du bruker alltid er trygt tilkoblet.

Med en innebygd sensor i redskapsfestet får du varsel både i displayet og med lydsignal slik at du vet at redskapen er riktig tilkoblet. Overvåkningen er naturligvis kontinuerlig for å sikre at redskapen alltid er låst. Sikkerhetslåsen varsler også om redskap er slitt og trenger vedlikehold.

For at du skal få enda bedre sikt når du kobler til redskapen, har SecureLock™ en LED-lampe* som tennes automatisk ved redskapsbytte. SecureLock™ er en aktiv sikkerhetsløsning som oppfyller og overgår alle gjeldende sikkerhetskrav, og som har som formål å forhindre ulykker som oppstår på grunn av mistet redskap.

Sikkerhet på et helt nytt nivå

  • SecureLock™ har flere indikatorer som både visuelt og med lydsignal umiddelbart varsler føreren dersom redskapen ikke er korrekt tilkoblet.
  • SecureLock™ har kontinuerlig overvåkning for å sikre at redskapen alltid er trygt låst.
  • SecureLock™ varsler føreren når redskap er slitt og trenger vedlikehold.
  • SecureLock™ har en LED-lampe* som automatisk tennes ved redskapsbytte for å forbedre sikten når redskapen kobles til.
  • SecureLock™ er tilgjengelig på Rototilts maskinfester og tiltrotatorer, og løsningen passer de fleste festetyper.
  • Velg SecureLock™ til både maskinfestet og tiltrotatoren for å få et unikt sikkerhetsnivå i hele tiltrotatorsystemet.

* LED-lampe er standard på de fleste festetyper. Ta kontakt med nærmeste forhandler.

Nedenfor kan du lese om de smarte funksjonene i ICS.

SecureLock™ – vær trygg med sikkerhetslås

Med sikkerhetslåsen SecureLock™ kan du være trygg på at redskapen blir riktig tilkoblet og at den alltid sitter trygt. 

Les mer

RPS – riktig posisjon i alle situasjoner

Alltid riktig posisjon. Integrer den med gravesystemet for unik presisjon og maksimal effektivitet.

Les mer

Ristefunksjon – spre materialet automatisk

Ristefunksjonen er en smart, justerbar løsning som lar deg spre materialet raskt og effektivt. 

Les mer

Hjul- og beltestyring via håndtak

Med hjul- eller beltestyring kan du manøvrere gravemaskinen med det samme håndtaket som du bruker til graving og til å styre din tiltrotator fra Rototilt.

Les mer

Elsvivel – for mer avansert redskap

Med elsvivel kan du styre ventiler på redskapen i tiltrotatorsystemet ditt. Da kan du enkelt også bruke mer avansert redskap.

Les mer

HFS – når det kreves høyere gjennomstrømning

Med vår svivel for høyere gjennomstrømning får du enda større fleksibilitet til å bruke mer krevende redskap. I tillegg kan du kombinere den med elsvivel.

Les mer

HFC – högflöde og tiltrotator – samtidig

Med patentert High Flow Controller (HFC) kan du bruke redskap som krever høy flyt sammen med tiltrotatoren på bare én krets for hammerhydraulikk.

Les mer

Sensorer – for flere smarte funksjoner

Med innebygde sensorer får du tilgang til enda flere funksjoner. Hjem-posisjon og automatisk kalibrering av hydraulikkflyten er to av dem.

Les mer

Installasjon – enkelt og lett, med automatisk kalibrering

For å ytterligere forbedre tiltrotatorens ytelse har vi utviklet et automatisk kalibrerende system som sørger for at tiltrotatoren er optimalisert til maskinens hydraulikk.

Førerinnstillinger – du kan enkelt veksle mellom unike førerinnstillinger

Håndtakene har plass til fire unike førerinnstillinger, som du enkelt kan veksle mellom. Med ett trykk på knappen tilpasses hydraulikk- og håndtaksfunksjoner.

Display – tydelig og enkelt, med solide knapper

Med ett display for både styresystem og maskinfeste kan du enkelt styre alt. En enkel og visuell meny hjelper deg gjennom menyvalgene.

Håndtak – enklere styring med samme bevegelse

Ergonomisk utformede håndtak gjør at du kan styre tilt, rotasjon og en ekstra funksjon med samme gravebevegelse.

Les mer