Den beste sikkerhetslåsen på markedet. For din sikkerhet

Med sikkerhetslåsen SecureLock™ kan du være trygg på at redskapen blir riktig tilkoblet, og at redskapen du bruker alltid er trygt tilkoblet.

Med en innebygd sensor i redskapsfestet får du varsel både i displayet og med lydsignal slik at du vet at redskapen er riktig tilkoblet. Overvåkningen er naturligvis kontinuerlig for å sikre at redskapen alltid er låst. Sikkerhetslåsen varsler også om redskap er slitt og trenger vedlikehold.

For at du skal få enda bedre sikt når du kobler til redskapen, har SecureLock™ en LED-lampe* som tennes automatisk ved redskapsbytte. SecureLock™ er en aktiv sikkerhetsløsning som oppfyller og overgår alle gjeldende sikkerhetskrav, og som har som formål å forhindre ulykker som oppstår på grunn av mistet redskap.

Sikkerhet på et helt nytt nivå

  • SecureLock™ har flere indikatorer som både visuelt og med lydsignal umiddelbart varsler føreren dersom redskapen ikke er korrekt tilkoblet.
  • SecureLock™ har kontinuerlig overvåkning for å sikre at redskapen alltid er trygt låst.
  • SecureLock™ varsler føreren når redskap er slitt og trenger vedlikehold.
  • SecureLock™ har en LED-lampe* som automatisk tennes ved redskapsbytte for å forbedre sikten når redskapen kobles til.
  • SecureLock™ er tilgjengelig på Rototilts maskinfester og tiltrotatorer, og løsningen passer de fleste festetyper.
  • Velg SecureLock™ til både maskinfestet og tiltrotatoren for å få et unikt sikkerhetsnivå i hele tiltrotatorsystemet.

* LED-lampe er standard på de fleste festetyper. Ta kontakt med nærmeste forhandler.

Nedenfor kan du lese om de smarte funksjonene i ICS.