Øvrige styresystemer – TLE og TE

TE og TLE er to styresystemer som er tilpasset for gravemaskiner med doble hydraulikk-kretser. Begge styresystemene er gode alternativer for deg som trenger et kostnadseffektivt system.

Doble hydraulikk-kretser er vanlig på mindre gravemaskiner, noe som gjør TE/TLE til et interessant og kostnadseffektivt styresystemalternativ. Dette styresystemet fungerer naturligvis også med større gravemaskiner med doble kretser.

Du kan velge sikkerhetsløsningen SecureLock™ til TE/TLE. Med sikkerhetslåsen SecureLock™ kan du være trygg på at redskapen blir riktig tilkoblet, og at redskapen du bruker alltid er trygt tilkoblet. Du kan også velge posisjoneringsløsningen, RPS, som sammen med gravesystemet viser redskapens nøyaktige posisjon i sanntid.

Maskinkrav

TE

 TLE

To dobbeltvirkende hydraulikkuttak

Låsehydraulikk
TLE

Tilt-Lås-Extra, retningsventiler som gjør det mulig å veksle mellom tiltfunksjon og et ekstra hydraulikkuttak på tiltrotatoren. Også redskapsfestet styres med dette systemet. Systemet skal styres med doble hydraulikkfunksjoner fra maskinen. Hvis maskinen muliggjør det, kan tilt- og roteringsfunksjonen kjøres samtidig. TE

Tilt-Extra, retningsventil som gjør det mulig å veksle mellom tiltfunksjon og et ekstra hydraulikkuttak på tiltrotatoren. Systemet skal styres med doble hydraulikkfunksjoner fra maskinen. Hvis maskinen muliggjør det, kan tilt- og roteringsfunksjonen kjøres samtidig. Redskapsfestet på tiltrotatoren styres med eksisterende, forgreinet «låsehydraulikk» fra maskinen.