Øvrige styresystemer – TLE™ og TE™

TE™ og TLE™ er to styresystemer som er tilpasset for gravemaskiner med doble hydraulikk-kretser. Begge styresystemene er gode alternativer for deg som trenger et kostnadseffektivt system.

Doble hydraulikk-kretser er vanlig på mindre gravemaskiner, noe som gjør TE/TLE til et interessant og kostnadseffektivt styresystemalternativ. Dette styresystemet fungerer naturligvis også med større gravemaskiner med doble kretser.

Du kan velge sikkerhetsløsningen SecureLock™ til TE/TLE. Med sikkerhetslåsen SecureLock™ kan du være trygg på at redskapen blir riktig tilkoblet, og at redskapen du bruker alltid er trygt tilkoblet. Du kan også velge posisjoneringsløsningen, RPS™, som sammen med gravesystemet viser redskapens nøyaktige posisjon i sanntid.

Maskinkrav

TE™

 TLE™

To dobbeltvirkende hydraulikkuttak

Låsehydraulikk
TLE™

Tilt-Lås-Extra, retningsventiler som gjør det mulig å veksle mellom tiltfunksjon og et ekstra hydraulikkuttak på tiltrotatoren. Også redskapsfestet styres med dette systemet. Systemet skal styres med doble hydraulikkfunksjoner fra maskinen. Hvis maskinen muliggjør det, kan tilt- og roteringsfunksjonen kjøres samtidig. TE™

Tilt-Extra, retningsventil som gjør det mulig å veksle mellom tiltfunksjon og et ekstra hydraulikkuttak på tiltrotatoren. Systemet skal styres med doble hydraulikkfunksjoner fra maskinen. Hvis maskinen muliggjør det, kan tilt- og roteringsfunksjonen kjøres samtidig. Redskapsfestet på tiltrotatoren styres med eksisterende, forgreinet «låsehydraulikk» fra maskinen.