Sikrere lasthåndtering med LHV

Tiltsylindre med Rototilts lastventil gjør at lasten sitter sikkert selv om hydraulikksystemet skulle miste trykket, f.eks. ved slangebrudd. Dette gir både en sikker arbeidssituasjon rundt maskinen og eliminerer skader på selve lasten.