Ordliste

Redskap, gravemaskinredskap – Alle ”verktøy” en gravemaskin kan bruke. F.eks. skuffer, klyper, markvibratorer, kantklippere, hydraulikkhammere m.m.

Feste eller festesystem – Det finnes både innfestning (øvre del på tiltrotatoren mot gravemaskinarmen) og redskapsfeste (nedre del på tiltrotatoren mot redskapet). Festene fås i ulike utførelser og ”fabrikater” og kan være S-standard (S30, S40, S45, S50, S60 S70, S80), boforsfeste (S1 eller S2), pin grabber (som plukker opp redskaper som er laget for å monteres direkte på gravemaskinarmen) samt flere andre fester.

Maskinfeste – Sitter på maskinens gravearm og gjør at føreren hydraulisk eller mekanisk kan bytte mellom ulike redskaper. Et maskinfeste bruker et bestemt festesytem og kan plukke opp redskaper som har nettopp dette festet.

Innfesting – Der gravemaskinarmen kobles til tiltrotatoren. Sitter på oversiden av tiltrotatoren. Kan være direkte koblet til maskinen eller til et maskinfeste som bruker et bestemt festesystem. 

Redskapsfeste – Et feste som sitter under tiltrotatoren - for å kunne bruke et gravemaskinredskap som har tilsvarende festesystem.

SecureLock™ - En funksjon og en sikkerhetslås for sikker kobling av redskaper til redskapsfestet. Funksjonen gir bekreftelse til gravemaskinføreren om at redskapet er riktig tilkoblet. SecureLock™ oppfyller alle gjeldende sikkerhetskrav og kommende ISO-standard som skal forebygge ulykker som oppstår på grunn av mistede redskaper. SecureLock™ virker sammen med styresystemet ICS og kombinerer mekaniske og elektroniske funksjoner med tydelige lydsignaler og en kontinuerlig overvåkning.

ICS - Rototilts Innovative Control System er markedets mest brukervennlige proporsjonale styresystem. I ICS er hver funksjon og hver komponent spesielt utviklet for å optimere fordelene med Rototilt®, samtidig som du kan velge hvilke funksjoner du vil ha i styresystemet.

ISO-standard - ISO er en felles organisasjon for nasjonale standardiseringsorganisasjoner i 157 land. ISOs hovedoppgave er å utarbeide standarder for næringslivet for å gjøre det lettere å utvikle og produsere produkter og tjenester og dermed legge til rette for handel av disse.

LHV – Rototilts lastventil er en sikkerhetsfunksjon for å sikre at ingen last kan mistes hvis det skulle oppstå et slangebrudd eller hvis man skulle miste hydraulikktrykket. Dette gir både en sikker arbeidssituasjon rundt maskinen og eliminerer skader på selve lasten.

ILS – Rototilts Innovative Lubrication System muliggjør sentralsmøring av tiltrotatoren. ILS-pakken består av en robust fordelingsblokk og slanger som koples til de ulike smørepunktene på tiltrotatoren. Blokken kan kobles til gravemaskinens sentralsmøring og deretter raskt fordele ut fett i riktig mengde. Man kan også smøre alle smørepunktene på tiltrotatoren manuelt fra to punkter.

Svivel – Et medroterende grensesnitt som gjør at hydraulikkolje kan transporteres mellom gravemaskinen og redskapet uten at man mister noen av tiltrotatorens funksjoner. Svivelen er direktemontert på redskapsfestet for å redusere lekkasjerisiko, redusere trykkfall og øke strømningskapasiteten.

HFS – Høytrykkssvivel er en svivel som håndterer høye trykk og strømningshastigheter, hele 200 liter/min ved 300 bar, noe som gjør at man kan bruke flere typer hydrauliske redskaper.

TLE – Tilt-Lås-Ekstra, retningsventiler som lar deg veksle mellom tiltfunksjon og et ekstra hydraulikkuttak på tiltrotatoren. Også redskapsfestet på tiltrotatoren styres med dette systemet. Systemet skal styres med doble hydraulikkfunksjoner fra maskinen. Der maskinen tillater det kan tilt- og rotasjonsfunksjonen kjøres samtidig.

TE - Tilt-Ekstra, retningsventil som lar deg veksle mellom tiltfunksjon og ekstra hydraulikkuttak på tiltrotatoren. Systemet skal styres med doble hydraulikkfunksjoner fra maskinen. Der maskinen tillater det kan tilt- og rotasjonsfunksjonen kjøres samtidig. Festet på tiltrotatoren styres med eksisterende, forgrenet ”låsehydraulikk” fra maskinen.

RPS - Med Rototilt Positioning Solution kan du få en nøyaktig posisjonsangivelse i gravesystemets display, i sanntid, på hvordan tiltrotatoren er rotert og tiltet. Fungerer i kombinasjon med ICS og eksisterende gravemaskinmerker som Trimble, Scanlaser (Leica), Top Con m.fl.

Dobbeltvirkende sylindre – Hydrauliske sylindre som gjør at tiltrotatoren kan tilte. Dobbeltvirkende sylindre gir et høyere tiltmoment, men er større (høyere) enn enkeltvirkende sylindre.

Teleskopsylindre/enkeltvirkende sylindre – Hydrauliske sylindre som gjør at tiltrotatoren kan tilte. Enkeltvirkende sylindre tar mindre plass, men har et lavere tiltmoment enn dobbeltvirkende sylindre.

OEM - Original Equipment Manufacturer, maskinprodusent som for eksempel Volvo eller Komatsu.

OED - Original Equipment Distributors, forhandlere som selger produkter fra maskinprodusenter.