Rototilt satser 35 millioner SEK på hypermoderne ekspansjon

06.05.2024

Presse

news item image
Rototilt, som utvikler og produserer tiltrotatorer for det globale markedet, satser stort på fremtiden ved å utvide fabrikken i Vindeln i Sverige. Den omfattende satsingen inkluderer bygging av et topp moderne robotsveiseanlegg til en kostnad på ca 35 millioner SEK. – Selv om den økonomiske situasjonen er utfordrende for øyeblikket, har vi tro på fortsatt vekst, og vi trenger økt fleksibilitet og kapasitet for å oppfylle kundenes høye krav. Denne investeringen er et skritt i retning av å forbedre vår posisjon for å kunne levere raskt og presist, noe som er avgjørende i markedssegmentet vårt, sier administrerende direktør Anders Jonsson.

Nå innføres et nytt sveiserobotanlegg med en kombinasjon av håndterings roboter og sveiseroboter. Satsingen skaper kundeverdi ved å gjøre det mulig å tilby bedre leveringstider og kvalitet. Byggeprosjektet, som startet i oktober 2023, inkluderer en utvidelse av fabrikken på totalt 1080 m2 fordelt på to etasjer.

Den nye sveisedelen skal være klar for sluttkontroll i mai 2024.

– Situasjonen i verden stiller nye krav, og vi håndterer det, samtidig som vi ønsker å utvikle virksomheten vår. Nå skaper vi forutsetninger for å forbedre leveringspresisjonen vår, noe som alltid har fokus, siden vi vet hvor viktig det er for kundene våre, sier Anders.

Rototilts produksjonsanlegg drives av fossilfri energi, og den utvidede fabrikken bygges med et avansert system for energigjenvinning. Varmen fra sveiseprosessen gjenvinnes via ventilasjonssystemet, slik at både energiforbruket og klimaavtrykket reduseres.

Fabrikkens primære varmekilde er fjernvarme fra lokalt biobrensel.

– Det nye sveiseanlegget vil bidra til lavere andel godstransport. Alle detaljer som bidrar, er viktige, og vi tenker alltid på hvordan vi kan redusere klimaavtrykket vårt, sier Ida Skaring, bærekraftsstrategi hos Rototilt.

I løpet av høsten 2023 investerte Rototilt også i en av Sveriges største private ladeparker, med 178 parkeringsplasser utenfor fabrikken i Vindeln. Alle parkeringsplassene er utstyrt med uttak for motorvarmer og lading av elbil.

– Vi er stolte over å skape en grønnere arbeidsplass og støtte overgangen til bærekraftig transport. Halvparten av medarbeiderne våre pendler fra en annen kommune, og dette gjør det enklere for alle som kjører elbil å ta seg til arbeidsplassen, og forhåpentligvis oppmuntrer det flere til å velge elbil. Målet vårt er ikke bare å tilby innovative produkter, men også et produksjonsanlegg som er i tråd med de strengeste bærekraftsstandardene, sier Anders.