Sparer drivstoff med hurtigkoblingssystem

23.02.2024

Artikkel

news item image

Foto: Njål Hagen/Anleggsmaskinen

Det er nå fire år siden Rototilt lanserte hurtigkoblingssystemet QuickChange, og mange maskineiere har sett nytten av å slippe å ta på seg sko og hansker for å forlate førerhytta når de skal bytte redskap. Flere melder også om andre fordeler, som for eksempel at de reduserer drivstofforbruket.

En av kundene som etter å ha tatt i bruk QuickChange merket at dieselforbruket sank, er Nordby Maskin AS.

Entreprenørselskapet fra Nannestad, nær Oslo Lufthavn, har gjennom 30 år utført store og små oppdrag i Oslo og Viken. Selskapet har vel 220 ansatte, hvor 14 prosent er kvinner, og mesteparten av oppdragene består av grunn- og utomhusarbeider for både private og offentlige oppdragsgivere.

Vi møter Karl Martin Nordby i Fjerdingby, litt sør for Lillestrøm, i Viken. Her er selskapet er i full gang med opparbeidelse av et nytt stort boligfelt på oppdrag fra OBOS.

Oppdraget var i utgangspunktet å bygge 1200 meter med vei og VA. Det er kommet på ytterligere 800 meter med vei, pluss 700 meter turvei. Sistnevnte kom til da det måtte graves tilsvarende lengde med kabelgrøft for høyspent inn til ny trafo på området. Til stede er også Rototilts country manager, Michael Hällström.  

Mer effektivt

Nordby Maskin har mange gravemaskiner, flere hjullastere, dumpere, knuseverk og flere andre maskiner gående på prosjektet. Felles for nesten alle gravemaskinene er at de er utstyrt med QuickChange.

– Vi har tiltrotatorer fra Rototilt på gravemaskinene, og etter hvert som vi bytter ut maskiner monterer vi på QuickChange på alle nye maskiner fra 14 tonn og tyngre, sier Nordby.

Selskapet har nemlig erfart at maskinførerne er blitt veldig mye flinkere til å velge rett redskap, og bytte redskap oftere, etter at maskinene har fått påmontert hurtigkoblingssystemet. En annen viktig ting er at man tar av tiltrotatoren oftere når oppgavene tilsier at den ikke er nødvendig, som for eksempel når man øser masser eller laster dumpere og lastebiler.

– Det gjør også at vi sparer mye diesel og blir mer effektive, sier Nordby.

Han viser til et eksempel hvor en maskin blir brukt i pigging. Med hurtigkoblingssystemet blir det mye enklere for maskinføreren å bytte fra pigghammer til skuffe for å få unna steinen. Alternativet hadde kanskje vært å ha en ekstra maskin til å fjerne steinen. Det er både dyrere og mindre produktivt.  

– Et annet aspekt er sikkerheten til de ansatte. Det blir mindre manuelt arbeid når vi bruker hurtigkoblingssystemet på maskinene, sier Nordby.

Sikkerhetslås

QuickChange, og for øvrig alle Rototilts hk-fester, er utstyrt med SecureLock. Dette er en aktiv sikkerhetsløsning som reduserer risikoen for pendlende og mistet redskap. Koblingen overvåkes kontinuerlig, og hvis det oppstår et problem, blir maskinføreren umiddelbart varslet via displayet og tydelige lydsignaler.

– Kombinasjonen av å utføre redskapsbytte uten å forlate førerhuset, integrasjonen av SecureLock og en rekke sikkerhetsforberedende løsninger gir brukeren stor sikkerhet, sier Michael Hällström. 

QuickChange er basert på S-standarden, som er kompakt og skal være svært robust.

– QuickChange er en del av en felles Open-S standard, som gjør at produkter som maskinfester, tiltrotatorer og redskap fra forskjellige produsenter kan brukes om hverandre, sier Hällström.

Text: Njål Hagen/Anleggsmaskinen