Työpaikat

Johtava aseman saavuttaminen alallamme edellyttää, että henkilöstössä on laaja-alaista osaamista mutta myös alan erikoisosaamista.  

Henkilöstöömme kuuluu työntekijöitä kaikilta niiltä ammattialoilta, joita tarvitaan tuotteidemme saattamiseen kehitysvaiheesta asiakkaalle toimitettavaksi tuotteeksi. Kaikkien resurssiemme keskittäminen Vindelniin on suuri vahvuus. Kun kaikki toimivat samassa paikassa, kontaktit ja mahdollisuus oppia toisiltamme synnyttävät kehitystä ja uusia ideoita.

Työtämme ohjaavan filosofian mukaisesti jatkuvat parannukset ovat osa arkipäiväämme. Mielestämme on tärkeää, että filosofiamme pysyy elinvoimaisena. Siksi järjestämme säännöllisesti sitä koskevia koulutustilaisuuksia.

Markkina-asemamme säilyttämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että meillä on työntekijöitä, jotka haluavat kehittyä ja antaa panoksensa toimintamme kehittämiseen.

Sen ansiosta olemme onnistuneet luomaan avoimen ja rehellisen keskusteluilmapiirin työntekijöiden ja yritysjohdon välille. Tässä ilmapiirissä pystymme tunnistamaan toistemme osaamisalueet ja vahvuudet sekä hyödyntämään niitä.