Vastuullisuustyö

Vastuullisuustyömme perustuu pitkäjänteisyyteen, jossa ratkaisevaa on sitoutuneisuus, systemaattisuus ja osallisuus. Tämä koskee sekä talouteen, ympäristöön että yhteiskuntaan liittyvää vastuuta.

Vastuullisuuskertomus

Rototilt® työskentelee strategisesti ja jatkuvasti taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen kestävyyden parantamiseksi, ja mittaamme työmme tuloksia vuosittaisessa vastuullisuuskertomuksessa.

Ladda ner

Tuotekehitys ja prosessi

Rototiltin tuotannon, tuotekehityksen ja prosessien ominaispiirteisiin kuuluu asiakaslähtöisyys, osaaminen ja laatu suurimmista komponenteista aina pienimpiin yksityiskohtiin.

Lue lisää