Työympäristöpolitiikka

Great place to work.

Tavoitteemme on luoda työntekijöillemme Great Place to Work – terveellinen, turvallinen ja kehittyvä työpaikka. Saavutamme tämän muokkaamalla työympäristöä pitkälle tulevaisuuteen ulottuvan kokonaisnäkemyksen mukaisesti ja sopeuttamalla sitä työntekijöiden erilaisiin tarpeisiin ja edellytyksiin. Panostamme tapaturmien ja terveyshaittojen ennaltaehkäisyyn. Emme koskaan vaaranna työntekijöidemme, vieraidemme tai asiakkaidemme turvallisuutta. Haluamme olla Great Place to Work.