Personopplysningene dine er viktige for oss

Ditt personvern er viktig for Rototilt. Vi vil gjerne forteller deg hvordan vi behandler personopplysningene dine for å kunne tilby våre tjenester og produkter. Med EUs nye personvernforordning stilles det strengere krav til hvordan bedrifter kan behandle personopplysninger.

Når du kontakter oss for å for eksempel kjøpe et produkt eller en tjeneste, godtar du vår personvernerklæring og vår behandling av personopplysningene dine. Du gir også ditt samtykke til at Rototilt kan bruke elektroniske kommunikasjonskanaler for å sende deg informasjon.

Du kan lese hele personvernerklæringen vår her.

Hvis du har spørsmål om personvern og datasikkerhet, kan du kontakte oss på privacy@rototilt.com

 

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Vi samler inn opplysninger både på nett og analogt gjennom flere ulike kanaler, for eksempel nettsteder, sosiale medier, telefonkontakt, e-poster og under arrangementer/messer. Vi kan kombinere personopplysninger som har blitt samlet inn på en måte med opplysninger som har blitt samlet inn på en annen måte.

Du kan direkte eller indirekte gi oss opplysninger om deg og bedriften din på flere måter. Det kan hende du sender en forespørsel om et produkt eller en tjeneste som vi selger, du kan bestille noe fra nettstedet vårt, du kan melde deg på nyhetsbrevet vårt, du kan kontakte oss på sosiale medier, du kan lease eller søke om finansiering, og du kan kontakte oss via e-post, brev eller telefon. Denne informasjonen kan inkludere:

 

  • Personopplysninger og kontaktinformasjon – navn, fødselsdato, personnummer, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, stilling i bedriften og lignende.
  • Betalingsinformasjon – fakturainformasjon, kontonummer og lignende.
  • Informasjon om produkter/tjenester – informasjon om produktene eller tjenestene som du har kjøpt eller har vist interesse for å kjøpe.
  • Økonomisk informasjon – eventuell kreditt, gjeld eller negativ betalingshistorikk.
  • Historisk informasjon  – tidligere kjøp, betalings- og kreditthistorikk
  • Enhetsinformasjon – for eksempel IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform og skjermoppløsning.
  • Geografisk informasjon – din geografiske plassering

 

Opplysninger som du gir oss, som vi samler inn om deg og informasjon om produktene/tjenestene og den økonomiske informasjonen er vanligvis nødvendige for at du skal kunne inngå en avtale med oss, og de andre opplysningene som vi samler inn, er vanligvis nødvendige for andre formål som beskrevet nedenfor. 

 

Hvem kan vi dele opplysningene dine med?

Vi vil utlevere nødvendig informasjon til aktuelle myndigheter hvis det er lovpålagt eller hvis du har gitt ditt samtykke til det.

Rototilt vil aldri selge innsamlede opplysninger til tredjepart.

 

Hvor behandler vi personopplysningene dine?

Rototilt behandler opplysningene i EU/EØS. Rototilt iverksetter alle nødvendige rettslige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene behandles på en sikker måte og med tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

 

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Vi lagrer opplysningene så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle det formålet de ble samlet inn for, eller for å kunne oppfylle våre forpliktelser, samt i den tiden lovverket krever det, spesielt i forhold til regnskapsføring.

 

Din rett til innsyn, retting og sletting

Rototilt har et register over all behandling av personopplysninger som bedriften utfører, og vi har også et personvernombud som raskt kan hjelpe deg hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter.

  • Du har rett til å be om en kopi av de opplysningene Rototilt har lagret om deg, og du har også rett til å kontrollere opplysningene.
  • Du har rett til å be oss korrigere feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg.
  • Du har rett til å be oss om å slette personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for. Det kan finnes rettslige forpliktelser som hindrer oss i å slette opplysningene umiddelbart. Dette kan skyldes regnskaps- og skattelovgivning. Da blokkerer vi opplysningene som vi er lovpålagt å lagre slik at de ikke kan brukes til andre formål enn de vi er lovpålagt.

 

Informasjonskapsler og liknende teknologi

Rototilt bruker informasjonskapsler på nettstedet for å levere en god og brukervennlig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler.