Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Działania firmy Rototilt na rzecz zrównoważonego rozwoju opierają się na długoterminowej perspektywie, w której kluczowe znaczenie mają zaangażowanie, systematyczne podejście i partycypacja na każdym etapie. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności finansowej, jak i środowiskowej oraz społecznej.

Raport na temat zrównoważonego rozwoju

W Rototilt® pracujemy nad zrównoważonym rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym w sposób strategiczny i ciągły, a wyniki naszej pracy analizujemy w corocznym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju.

Pobierz

Rozwój produktu i procesy

Produkcja, rozwój produktów i procesy w firmie Rototilt charakteryzują się zorientowaniem na klienta, wydajnością i wysoką jakością, od największego elementu po najmniejsze detale.

Czytaj więcej