Rototilt investeert 3 miljoen Euro in ultramoderne uitbreiding

6-5-2024

Pers

news item image
Rototilt ontwikkelt en produceert draaikantelstukken voor de globale markt en investeert fors in de toekomst door zijn fabriek in Vindeln in Zweden uit te breiden. De omvangrijke investering omvat de bouw van een ultramoderne robotlasinstallatie voor een bedrag van ongeveer 3 miljoen euro. "Ook in deze economisch uitdagende tijden, blijven wij geloven in een stijgende belangstelling en de daarmee samenhangende groei. Om aan de hoge eisen van onze klanten te voldoen hebben we meer capaciteit engrotere flexibiliteit nodig. Deze investering is een verdere stap om onze positie te versterken, met als doel om snel en nauwkeurig te leveren, wat cruciaal is in ons marktsegment", zegt Anders Jonsson, CEO.

We introduceren nu een nieuwe lasrobotinstallatie die bestaat uit manipulatierobots en lasrobots. Deze investering geeft onze klanten de waarde van betere levertijden en een meer betrouwbare kwaliteit. Het bouwproject, dat in oktober 2023 van start is gegaan, bestaat uit een uitbreiding van de fabriek van in totaal 1080 m² verdeeld over twee verdiepingen.

In mei 2024 zal de nieuwe lasafdeling klaar zijn voor de eindinspectie.

"De situatie in de wereld om ons heen stelt nieuwe eisen aan ons terwijl we ook ons bedrijf willen blijven ontwikkelen. We creëren daarom nu de voorwaarden om onze leveringsbetrouwbaarheid te verbeteren, iets waar we ons voortdurend op richten omdat we weten hoe belangrijk onze klanten dat vinden", zegt Anders.

De productiefaciliteit van Rototilt maakt gebruik van fossielvrije energie en in de uitgebreide fabriek wordt een geavanceerd energieterugwinningssysteem geïnstalleerd. Dat systeem wint de warmte van het lasproces terug via het ventilatiesysteem, waardoor het energieverbruik en de klimaatvoetafdruk afnemen.

De belangrijkste warmtebron van de fabriek is stadsverwarming, die afkomstig is van lokale biobrandstof.

"De nieuwe lasfaciliteit zal bijdragen aan minder goederenvervoer. Al deze details zijn belangrijke bijdragen en we denken voortdurend na over hoe we onze klimaat foodprint verder kunnen verkleinen", zegt Ida Skaring, duurzaamheidsstrateeg bij Rototilt.

In het najaar investeerde Rototilt ook in een van de grootste particuliere laadparken van Zweden, met 178 parkeerplaatsen buiten de fabriek in Vindeln. Alle parkeerplaatsen zijn voorzien van zowel stopcontacten voor motorverwarming als voor het opladen van elektrische auto's.

"We zijn er trots op dat we een groenere werkplek creëren en de huidige overgang naar duurzaam reizen ondersteunen. De helft van onze medewerkers pendelt vanuit een andere gemeente en dit maakt het voor iedereen die een elektrische auto rijdt makkelijker om naar het werk te gaan. Hopelijk stimuleert het meer mensen om een elektrische auto te gaan rijden. Ons doel is om niet alleen innovatieve producten aan te bieden, maar ook een productiefaciliteit te creëren die voldoet aan de hoogste duurzaamheidsnormen", zegt Anders.